Članovi

Redni broj - Upisnik Ministarstva PoljoprivredeNazivAdresaE-mailGSMWEB
1. 118OPG Nenad Kuftić52206 Marčana, Marčana 480nenad.kuftic@gmail.com092/246-8093, 091/795-6288Opširnije
2. 184A&Ž d.o.o. - Armanda i Željko Sirotić52420 Buzet, Franečići 53az-med@net.hr091/576 9576, 098/197 5617www.az-med.hr

Galerija
3. 385OPG Lorena Stipančić52100 Pula,
Olge Ban 6
mnl@pu.t-com.hr098/580 934, 098/255 626Opširnije
4. 399OPG Vilim Belović52474 Brtonigla, Palih boraca 2avilim.belovic@optinet.hr091/579 8095Opširnije
5. 413PO Farma Jola - Jolanta Pavlović52475 Savudrija, Franceskija,
Crveni vrh
info@omajolas.com098/905 8935www.omajolas.com

6. 743OPG Biserka Banković Akelić52100 Pula,
Cara Emina 5
biserka.bankovic@gmail.com098/983 4802www.sibiba.com
7. 803Fimas d.o.o.- Mario Paunović10090 Zagreb, Bolnička cesta 59mario.paunovic@zg.t-com.hr098/206 954Opširnije
8. 859Obrt za vinogradarstvo i vinarstvo Matijašić - Darko Matijašić52424 Motovun, Pekasi 37,
Zamaski Dol
darko.matijasic@pu.t-com.hr091/897 4156www.matijasic.net

Galerija
9. 868Kabola d.o.o.
Marino Markežić

52462 Momjan, Kanedolo 90
info@kabola.hr
098/255 797
www.kabola.hr


10. 872OPG Filip Opatić52402 Cerovlje, Čohilji 23filip@opatic.hr091/5624325Opširnije
11. 883OPG Korina Siljan52100 Pula, Castropola 41dorian.siljan@gmail.com098/477 237Opširnije
12. 894Aroma Istre j.d.o.o.
52440 Poreč, Decumanus 11lavandabel@gmail.com095/906 3980 (Danijela),
091/880 98 82 (Oskar Rene)
Opširnije
13. 913OPG Vesna Peteh52210 Rovinj, Moncierlongo bb
emil@peteh.eu091/251 1093www.peteh.eu

Galerija
14. 933Brassica d.o.o. - Aleksej Červar51410 Opatija, Radnička 14acervar@gmail.com091/1808 666
Opširnije
15. 1889Mongarsel d.o.o.52210 Rovinj, Pusta 5aemil@peteh.eu091/251 1093
16. 1133Ursaria d.o.o.
Franko Radovčić
52450 Vrsar, Dalmatinska 8b-f@pu.htnet.hr098/224 253
17. 1185OPG Korado Sergović
52210 Rovinj, 43. istarske divizije 17
korado.sergovic@telba.hr
098/254 159
18. 1216Clai d.o.o.
52460 Krasica, Brajki 105
info@clai.hr
091/577 6364

19. 1204OPG Nediljko Landeka52100 Pula, Krležina 39
3kazuna@gmail.com
098/335 462
20. 1420OPG Marino Pripuzović52216 Galižana,
Sv. Silvestar 28
marino.pri@gmail.com098/762 249
21. 1460OPG Sandi Chiavalon52215 Vodnjan,
Vladimira Nazora 16
chiavalon.sandi@gmail.com098/860 566www.chiavalon.hr
22. 1533OPG Marko Stopar52462 Merišće, Merišće 36
markostopar@hotmail.com
099/423 4190
23. 1543Stancija St. Antonio d.o.o.52215 Vodnjan, Giovanni A. Della Zonca 35 A
milenko.marjanovic@yahoo.com
052/385 702
24. 1545OPG Lupieri Giuseppe
52215 Vodnjan,
1. Maja 5
info@cadenela.com
099/649 3844, 098/255 800
www.cadenela.com
25. 1556OPG Valter Šarić52215 Vodnjan, Trgovačka 40
valter.saric@pu.t-com.hr098/389 129
26. 1616I.S.M.A. d.o.o.52210 Rovinj, Sv. Križ 53
imikel10@pu.t-com.hr
098/986 3818
27.Olivo Monte Cucco d.o.o. 52470 Umag, Ulica 1. Svibnja 4mili@kus.si
091/561 2530
28. 1664OPG Milan Krušvar52420 Buzet, Prodani 11
denis.krusvar@gmail.com
091/539 5363
29. 1677Ugostiteljski obrt Milan52100 Pula, Stoja 4hotel-milan@pu.t-com.hr

098/421 744Opširnije
30. 1959Obrt za uzgoj maslina Magran
vl. Nikola Bodiš
52203 Ližnjan, Ližnjan 52a
nikola.bodis@gmail.com
31. 1967Obrt za uzgoj goveda za mlijeko i priplod "Filice"
vl. Darko Pekica
52342 Svetvinčenat, Svetvinčenat 3
darko.pekica@inet.hr
098/438 437
32. 1979OPG Marko Komparić
52100 Pula, Negrijeva 5
marko.komparic@gmail.com
098/535 669

33. 2021OPG Marija Komić
52215 Vodnjan, S. Martin 5
opg.komic@gmail.com
091/349 0790, 091/349 0799
Opširnije
34. 2267OPG Valter Ristić52215 Vodnjan,
Istarska 41
opgristic@gmail.com097/7964 852
35. 83356OPG Darko Kadum52440 Poreč, Anke Butorac 2

darko.kadum@gmail.com

091/136 8167
36. 486229
Signal projekt d.o.o.
52100 Pula, Grubišina 15
info@signalprojekt.com098/351 650,
098/983 1571
www.signalprojekt.com
37.OPG Šuran Petar
52210 Rovinj, Calandra 1a
suranrino@gmail.com 099/528 9960
38.OPG Čedo Mandić
52100 Pula, Spinčićeva 3
cedo.mandic@inet.hr 099/338 0177
39.OPG Alessandro Farina
52463 Višnjan, Farini 16opg.farina@gmail.com
097/736 6990
40.OPG Debeljuh Dino
52470 Vardica, Kovilje 45
debeljuhdino@gmail.com
091/721 9383
41. 2013OPG Enio Zubin
52470 Umag, Buščina 18b
enio.zubin@pu.t-com.hr
42. 2019Obrt Grafoplast vl. Enio Zubin
52470 Umag, Buščina 18b
grafoplast1@pu.t-com.hr
052/732 100
43. 170089OPG Darinka Družetić
52444 Tinjan, Červari 68
ddruzetic@gmail.com
091/552 4294
44. 1607Stancija Kumparička d.o.o.
52208 Krnica, Cokuni 25
st.kumparicka@gmail.com
099/669 0692
www.kumparicka.com
45.OPG Ana Sarvan
52100 Pula, Mohorovičićeva 1
ana.sarvan@gmail.com
095/355 6089
46. 506166
Trgokont d.o.o.
52215 Valbandon, Ulica Dragonja 30
graciela.petkovic@gmail.com
47.OPG Sirotić Armanda
52420 Buzet, Franecici 53
armanda@net.hr
091/576 9576
48. 499354
OPG Marini Danijela
52100 Pula,Tršćanska ulica 28
marinidanijela5@gmail.com098/983 2749
49.OPG Maurizio Kresina
52210 Rovinj, Fra Paolo Pellizer 8
maurizio.kresina@gmail.com
50.Škabići d.o.o.
52233 Šušnjevica, Škabići 28a, Zankovci
info@skabici.hr
091/533 4647
51.OPG Vlado Ostojić
091/899 4851
52.OPG Nikola Prenc
52444 Tinjan, Tomičini 58
smatosevicprenc@gmail.com
091/528 4841
53.Udruga ISTARSKO- Ekomuzej iz Vodnjana
52215 Vodnjan, Narodni Trg 8
info@istrian.org
099/350 3590
www.istrian.org
54.OPG Sanja Čubrilo52100 Pula, Valturska 78/4
scubrilo1989@gmail.com
099/670 8275
55. 495188
OPG Maretić Tedi52000 Pazin, Kastavska 1/1
tedimaretic@gmail.com
098/961 0156
opg-maretic.hr
56.OPG Vretenar Mateja
52403 Gračišće, Gračišće 78c

mateja.vretenar@gmail.com

091/501 9168
57.OPG Puh Ivan
52342 Svetvinčenat, Peresiji 15
ivan.puh15@gmail.com
098/440 505

58.OPG Gianfranco Ghiraldo
52216 Galižana, Sigari 33
opgghiraldo@gmail.com
091/539 6417
59.
Kampanjola d.o.o.52342 Svetvinčenat, Svetvinčenat 3
darkopekica@gmail.com
098/438 437
60.OPG Rasol Natalija52100 Pula, Katalinića Jeretova 33
rasol.natalija@gmail.com
091/539 4581