LAG Istočna Istra poziva vas na 5. Bio Market – sajam ekoloških proizvoda koji će se održati na rivi u Rapcu u petak 21. srpnja 2017. godine od 19.00 do 23.00 sati.

Na sajmu će se prezentirati proizvodi certificiranih ekoloških proizvođača i proizvodi u skladu s lokalnim tradicijskim načinom proizvodnje. Ekološka poljoprivreda maksimalno smanjuje uporabu kemijskih umjetnih gnojiva, pesticida i zaštitnih sredstava poštujući na taj način prirodne cikluse i zakone pri uzgoju.

Manifestacija se održava u organizaciji Lokalne akcijske grupe “Istočna Istra”, a u partnerstvu sa udrugom Istarski eko proizvod.

Prijavite sudjelovanje na sajmu putem mail-a: mirela@lag-istocnaistra.hr; na broj telefona: 052/851-173 ili na broj mobitela 099 3576 998 do 11. srpnja 2017. godine.

Molimo da u prijavi navedete: Naziv OPG-a, obrta ili trgovačkog društva, vrstu proizvoda, kontakt i broj eko certifikata.

Svi posjetitelji će na jednom mjestu moći degustirati, potražiti savjet i kupiti certificirane ekološke proizvode izravno od samih proizvođača. S obzirom na težinu ekološkog uzgoja, a s druge strane sveobuhvatnu dobrobit koju ekološka poljoprivreda donosi, cilj ovogodišnjeg Bio Marketa je poticati ekološku proizvodnju. Ovim putem pozivaju se svi zainteresirani da posjete sajam te da kušaju proizvode dobivene ekološkim uzgojem. Izvor: Agroklub