U sklopu međunarodnog projekta SeeNet u kojemu Istarska županija ima ulogu vođe što se tiče jugoistočne Europe, ovoga je tjedna održan prvi tečaj u sklopu vertikalne akcije A2 pod nazivom „Valorizacija lokalnih resursa u cilju razvoja ruralnog turizma na područjima regija Hercegovine i Dubrovnika“. Na seminaru su obrađeni koncepti, metodologija i instrumenti marketinga za uspostavljanje, upravljanje i promociju staze vina i okusa Hercegovine i Dubrovnika sa talijanskim iskustvima Provincije Arezzo, Autonomne Provincije Trento i Centra za turistička istraživanja iz Firenze, zatim analiza i mogućnosti za hercegovačko i dubrovačko područje.

U radnome dijelu programa predstavljeni su primjeri lokalnih iskustava sa tri studijska slučaja: „Vinske ceste Hercegovine“, „Vinske ceste Dubrovačke županije“ i „Staze vina i okusa iz Istre“.  Gđa. Jasenka Kapuralin, voditeljica razvojnih projekata iz Agenija za ruralni razvoj Istre AZRRI iz Pazina održala je prezentaciju vezanu za „Vinske ceste Istre“, dok je o „Ekološkoj proizvodnji u Istarskoj županiji“ govorio Nenad Kuftić, predsjednik Udruge IEP, Istarski Eko Proizvod iz Pule. Na seminaru su bili nazočni vinari Pelješca te razni proizvođači tipičnih proizvoda, voća, povrća i uzgajivači stoke, sa hercegovačkog i dubrovačkog područja, polaznii koji će biti i sami akteri buduće prekogranične Staze vina i okusa. Uspostavljena je i jača suradnja između dviju udruga čiji se članovi bave ekološkom proizvodnjom, Eco-line iz Mostara i IEP iz Pule sa ciljem zajedničkog kandidiranja na EU projekte.

Cjelokupan projekt usavršavanja u Dubrovniku organizirala je talijanska Udruga UCODEP sa sjedištem u Mostaru putem koje se projekt SeeNet i realizira u JIE-u u suradnji sa DUNEA-om, Agencijom za razvoj Dubrovačke županije.