Udruga Istarski Eko Proizvod u suradnji sa Grupom Solidarne Razmjene Rovinj organizira manifestaciju EKO tržnice u Rovinju, u srijedu 05. studenog 2014. godine, ispred sportske dvorane Valbruna pokraj OŠ Juraj Dobrila u ranijem vremenskom terminu od 16 do 18 sati.

Ove srijede moći ćete kupiti proizvode slijedećih certificiranih ekoloških proizvođača: OPG Siljan i OPG Kuftić sa ponudom povrća, OPG Mihaljević iz Slavonije sa voćem i voćnim prerađevinama, OPG Komić sa prirodnom kozmetikom, OPG Komparić sa proizvodima od smokava, OPG Kovač, OPG Sirotić (A&Ž) i OPG Vidmar sa medom i proizvodima od meda te OPG Martinović sa sirom i Peko mlijeko sa mlijekom.

U sklopu GSR akcije “Pazi što jedeš” koju je Grupa Solidarne Razmjene Rovinj pokrenula u suradnji sa OPG Mihaljević do sada je donirano OŠ Jurja Dobrila 80 kg, OŠ Vladimir Nazor 60 kg te talijanskoj OŠ Bernardo Benussi zajedno sa talijanskim dječjim vrtićem Naridola 60 kg ekološki uzgojenih jabuka. Prošle srijede donirano je 60 kg jabuka hrvatskom dječjem vrtiću Neven, a zbog velikog broja djece, čak njih 600, ove srijede ide drugi krug donacije od 60 kg jabuka.

Udruživanjem certificiranih ekoloških proizvođača na manifestaciji ovakvog karaktera podupire se međusobna komunikacija uzgajivača i potrošača, stvaraju se prilike i rješenja za daljnji napredak ekoloških uzgajivača i pozicioniranje ekoloških prooizvoda te se širi svijest o potrebi za zaštitom okoliša i očuvanjem prirodnih resursa, a upravo navedene činjenice zagovaraju i Grupe Solidarne Razmjene.

Ovim putem zahvaljujemo svim potrošačima i sugrađanima koji prate manifestacije EKO tržnice i podupiru naš trud i rad, dobrobit ekološke poljoprivrede, male ekološke certificirane uzgajivače i prepoznaju kvalitetu ekoloških proizvoda.