U prostorijama Planinarskog društva „Glas Istre“ u Puli, 10. prosinca 2013 godine, održana je redovna Izborna skupština na kojoj je od 50 članova prisustvovalo 27, čime je utvrđeno prisustvo natpolovične većine članova.

Za predsjednika udruge izabran je Nenad Kuftić, za dopredsjednicu Biserka Banković, a za tajnika udruge Emir Komić.

Upravni odbor uz predsjednika, dopredsjednicu i tajnika čine još Ivan Kovač, Emil Peteh, Armanda Sirotić i Darko Pekica dok su u Nadzorni odbor izabrani Vilim Belović, Nataša Kirin i Marko Komparić.

Predstavljen je program rada udruge za naredni period od dvije godine koliko traje mandat izabranih članova. Nastavit će se sa organizacijom ekoloških sajmova i eko tržnica sa ciljem da se organizira eko tržnica i u drugim istarskim gradovima, Rovinju, Poreču i Labinu. Pripremiti će se proizvođače za nastup na nekom većem međunarodnom sajmu na kojem bi predstavili Istarsku regiju. Potaknuti će se umrežavanje ekoloških proizvođača iz cijele Hrvatske. Raditi će se dalje na razvoju grupa solidarne razmjene, sudjelovati na forumu o prehrambenom suverenitetu, raditi na raznim projektima i slati projekte na natječaje. Obilježiti 2014.godinu malih poljoprivrednih gospodarstava raznim predavanjima, manifestacijama i otvorenim vratima.

Jedan od zaključaka na skupštini je da se uputi pohvala organizacijskom odboru manifestacije “Pazi što jedeš” i volonterima koji su izvrsno odradili sajam.