Dana 18. siječnja u prostorima Udruge OXFAM ITALIA održao se sastanak između predstavnika Udruge IEP i djelatnika Udruge OXFAM ITALIA.

Predmet sastanka bila je razradba ideja i planova vezanih za edukaciju koju Udruga IEP organizira 03. veljače u prostorima AZZRI–a u Pazinu od 12 do 15 sati u suradnji s istom i sa županijskim Projektom SeeNet.

Sastanku su nazočili Nenad Kuftić, predsjednik Udruge IEP, Biserka Banković, dopredsjednica iste Udruge, Doris Cerin Otočan, Koordinator Projekta SeeNet u Hrvatskoj i Cerin Marijana, Program Assistant istog Projekta.

Edukacijska konferencija biti će organizirana u suradnji s Agencijom za ruralni razvoj iz Istre, sa sjedištem u Pazinu.

Kuftić misli da će edukacija biti veoma posječena i zanimljiva zbog toga što ljudi nisu dovoljno informirani o fondovima, o mogućnostima koje imaju i kako ih iskoristiti.

Predavači koji će za sada sigurno biti prisutni su predstavnici AZZRI – a sa temom o predpristupnim fondovima EU vezanima za poljoprivredu te predstavnici tvrtke Pro – eco, Gosp. Miličević i Gosp. Freese.

Tvrtka Pro – eco je tvrtka koja se bavi i širi načela ekološkog načina proizvodnje te, u suradnji s agronomima Ilse i Biofe potrošačima pruža besplatnu podršku, savjetovanja i edukacije.

Dogovorena je prisutnost Agencije IDA-e koju će koordinirati Udruga OXFAM ITALIA.

Predavači IDE baviti će se temama jamstava, kreditnim linijama i stvaranju konzorcija, informacije jako zanimljive i korisne za sve proizvođače koji se bave poljoprivredom i ekološkom proizvodnjom.

Doris Cerin je obavijestila Udrugu IEP o budućem prisustvovanju Projekta SeeNet na raznim manifestacijama koje će se održavati u Istri: 6.dani meda koji će se održati u Pazinu dana 25. i 26. veljače 2011 god. i VINISTRA koja će se održati od 13. do 15. svibnja 2011 god; podsjetila je prisutne na edukacije koje će se održati u Dubrovniku, Završju i Osijeku.

Udruga IEP je potvrdila svoje prisustvovanje na svim događanjima.

Udruga OXFAM ITALIA dogovoriti će prisustvovanje IDE na edukacijskoj konferenciji te će pripremiti priopćenje o događaju za medije i ostale partnere Projekta SeeNet.