U Puli, u prostorima Istarske razvojne agencije, 22. studenog 2011. s početkom u 13.00 sati održana je izborna skupština udruge „Istarski Eko Proizvod“. Na skupštinu su bili pozvani članovi osnivači kao i novi  članovi  koji su registrirani u Upisniku ekoloških proizvođača kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Udrugu čine registrirani proizvođači ekoloških proizvoda s područja Istarske županije, a radi zaštite prirodnih vrijednosti Istre te razvoja ekoloških i socijalno prihvatljivih gospodarskih djelatnosti.

Na skupštini je bio prezentiran izvještaj o dosadašnjem radu, financijski izvještaj kao i program rada Udruge za 2012 godinu.

Članovi su se osvrnuli na manifestaciju „Pazi što jedeš“ koja je održana u Pazinu 19. studenog 2011. u organizaciji Etnografskog muzeja Istre iz Pazina, sa naglaskom da se obilježi svjetski dan dijabetičara i nizom predavanja o zdravoj prehrani ukaže na važnost ekološke proizvodnje hrane, te su izneseni pozitivni stavovi kao i želja da takva manifestacija preraste u tradiciju.

U suradnji sa Tržnicom iz Pule kreće se i u ostvarivanje projekta-ideje koja je potaknuta od strane predsjednika Nenada Kuftića i direktora tržnice gosp. Renata Perca, da ekološki proizvođači jednom mjesečno zajednički nastupe sa svojim proizvodima kako bi se i na taj način promovirala ekološka proizvodnja i približila građanima.

Nenad Kuftić upoznao je članove Skupštine sa radom Povjerenstva za ekološku proizvodnju pri ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja čija je zadaća praćenje razvoja, davanje stručnih mišljenja i prijedloga u ekološkoj proizvodnji te provođenje akcijskog plana razvoja ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2011.-2016. godine.

Od osnivanja Udruge  protekle su dvije godine u kojima se relativno dosta napravilo i članovi Skupštine su se složili da smo od osnivanja krenuli vrlo dobro, ali i da se može napraviti puno više, te da treba nastaviti kontinuitet rada u ovom sastavu uz proširenje Upravnog odbora sa pet na sedam članova.

Za predsjednika Udruge jednoglasno je ponovno izabran Nenad Kuftić, dopredsjednicu Biserka Banković-Akelić, dok su  ostali članovi Upravnog odbora Vilim Belović, Damir Janušić, Ranko Martinović, Armanda Sirotić i Jakob Turnšek. Za tajnika Udruge izabran je Boris Šuran.