U Puli, u prostorima Istarske razvojne agencije, 16. ožujka 2010. s početkom u 13.00 sati održana je skupština udruge Istarski Eko Proizvod. Na skupštinu su bili pozvani članovi osnivači kao i novi  članovi  koji su registrirani u Upisniku ekoloških proizvođača kojeg vodi Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Skupštini je, kao gost, nazočio gosp. Ivan Mihovilović, dipl.ing.agr. u ime ovlaštene nadzorne stanice nad ekološkom proizvodnjom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda AgriBioCert iz Omišlja.

Udrugu čine registrirani proizvođači ekoloških proizvoda s područja Istarske županije, a radi zaštite prirodnih vrijednosti Istre te razvoja ekoloških i socijalno prihvatljivih gospodarskih djelatnosti.

Na skupštini je bio prezentiran izvještaj o dosadašnjem radu, financijski izvještaj kao i program rada Udruge za 2010. godinu. Budući da je jedan od važnijih ciljeva Udruge, na osnivačkoj skupštini koja se održala 15. listopada 2009. godine, bila pomoć članovima u ostvarenju prava na novčane potpore koje u svrhu poticanja ekološke proizvodnje osiguravaju Ministarstvo i Istarska županija, prenesen je pozitivan stav gosp. Milana Antolovića, pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu Istarske županije, o sufinanciranju 50% troškova nadzora za 2009. godinu svim ekološkim proizvođačima koji su podnijeli dokumentaciju iz koje je vidljiv trošak nadzora.  Udruga je također dobila namjenski iznos od 10.000 kuna od Upravnog odjela za poljoprivredu Istarske županije za sufinanciranje dijela Programa rada sa pozicije ‘Poticanje razvoja ekološke poljoprivrede’.

Prisutni su se osvrnuli i na problematiku ekološke proizvodnje, promocije i prodaje ekoloških proizvoda te je stav članova Udruge da se što više razmjenjuju iskustva putem radionica koje bi se održavale diljem Istarske županije u svrhu promicanja same svijesti o ekološkoj proizvodnji.