Buje – Brtonigla, 19.  –  21. svibnja 2011.

U Bujama 19. svibnja 2011. u 09 sati u prostorima Otvorenog Pučkog Učilišta, započinje međunarodna konferencija za Projekt ECO FOOD (uvođenje ekološke prehrane u školama i vrtićima). Grad Buje u suradnji s Dječjim vrtićem ‘Kalimero’ iz Brtonigle te sa Talijanskom osnovnom školom ‘Edmondo De Amicis’ iz Buja, uz organizacijsku potporu Agencije Lokalne Demokracije iz Brtonigle pristupili su programu za razmjenu iskustava i za realizaciju projekata za poboljšanje standarda u pedagoškim institucijama Buja i Brtonigle te za razvoj ekološke svijesti oko prehrambenih proizvoda. Konferencija je otvorena za sve zainteresirane od 9 do 17 sati.

Projekt ECO FOOD, Ekološki management za prehranu u školama, ima za cilj povećanje količine organske hrane u lokalnim školama, bez povećanja troškova – podizanje svijesti u ciljanim skupinama (nastavnici, političari, osoblje u kuhinjama, roditelji) za zajedničko pronalaženje rješenja za bolju suradnju između javnog sektora (potražnja) i lokalnih proizvođača (nabava). Projekt se vodi u okviru EU programa ‘Europa za građane’ a provodi se u razdoblju od rujna 2010. do rujna 2012. godine.

Projektni partneri, sedam općina iz Italije, Švedske, Njemačke i Hrvatske te talijanska provincija Reggio Emilia sastati će se tijekom manifestacije koja će se održati od 19. do 21 svibnja u Bujama i Brtonigli, prilikom koje će se međunarodni partneri sastati i provoditi nekoliko predviđenih aktivnosti.

Između ostalog, predviđena je i prezentacija sadašnjeg stanja zakonskih akata koji reguliraju zaštitu autohtonih proizvoda, kakvoću hrane, sigurnosti hrane te mogućnosti nabave i konzumiranja lokalnih ekoloških proizvoda autohtonih proizvođača u vrtićima i školama, koji za nabavu prehrambenih proizvoda moraju postupati sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Također će se tijekom manifestacije govoriti o recikliranju prehrambenih proizvoda i o ‘kompostiranju’, te o alergijama i netoleranciji na određenu hranu, teme koje su vrlo znatne za očuvanje našeg okoliša ali i za zdravlje budućih generacija. Rezultati koji će proizlaziti iz samog projekta utjecati će na politike u području prehrambenih proizvoda na nivou partnerskih područja ali i na budućim politikama Europske Unije koja obraća sve veću pažnju takvim tematikama