Kontakt

IEP - Istarski Eko Proizvod
De Franceschijeva 46
52100 Pula
f. 052 216112
info@iep.com.hr

O nama

Osnovni se ciljevi ostvaruju sljedećim djelatnostima udruge:

  1. Poticanjem razvitka ekološke poljoprivrede i proizvodnje hrane te plasmana ekoloških proizvoda;
  2. Poticanjem razvitka eko-turizma i zaštite okoliša u cilju održivog razvitka Istarske županije;
  3. Vođenjem brige o zaštiti i nezagađivanju tla, vode, zraka i  okoliša te održanju biološke raznolikosti u svrhu razvitka djelatnosti navedenih u ovom članku;
  4. Stalnim usavršavanjem svojih članova i unapređivanjem stručnog znanja iz djelatnosti navedenih pod (1);
  5. Stručnim utjecajem na etičku i kvalitetnu proizvodnju, preradu i promet ekološki proizvedene hrane, pića i predmeta opće uporabe te usluga sukladno nacionalno i međunarodno prihvaćenim standardima i propisima;
  6. Suradnjom sa srodnim udrugama, savezima i ustanovama u zemlji i inozemstvu u cilju ostvarenja osnovnih ciljeva udruženja na lokalnoj, nacionalnoj i međudržavnoj razini;
  7. Davanjem stručnog mišljenja o utjecaju pojedinih gospodarskih djelatnosti na okoliš i s  tim u svezi gledišta o opravdanosti i suglasnosti za sve veće investicije i poduzetničke aktivnosti na području djelovanja udruge.
  8. Organizacija mini sajmova za članove Udruge kao i organizacija Eko sajma na državnom nivou te zajedničko sudjelovanje na drugim sajmovima.

Statut udruge

Statut udruge u PDF formatu možete pogledatii ovdje.

Struktura Udruge IEP

Predsjednik:
Dorian Siljan
Telefon: 099/6992 177

Dopredsjednica:
Biserka Banković-Akelić

Tajnik:
Emil Peteh

Upravni odbor:
Dorian Siljan
Biserka Banković-Akelić
Emil Peteh
Nenad Kuftić
Alex Ristić
Vilim Belović
Darko Pekica

Nadzorni odbor:
Lorena Stipančić
Armanda Sirotić
Giuseppe Lupieri