U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Ministarstva hrane, poljoprivrede i ribarstva Republike Francuske, 14. svibnja 2010. godine u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78, održao se seminar pod nazivom: Perspektive europskog tržišta ekološke hrane.

Predavači i teme:

1. Gđa. Isabelle Mellier, Ministarstvo hrane, poljoprivrede Republike Francuske: Uloga Ministarstva poljoprivrede Republike Francuske u ekološkoj poljoprivredi
2. Gđa. Elisabeth Mercier, Nacionalna agencija za ekološku poljoprivredu i tržište: Trendovi na francuskom tržištu ekološke hrane
3. G. Jean Verdier, Synabio – vodeće udruženje ekoloških proizvođača u Francuskoj: Organizacija udruženja i potražnja za ekološkim proizvodima
4. G. Michel Reynaud, potpredsjednik Ecocert-a: Najnovije EU zakonodavstvo na polju uvoza.

U ime Udruge Istarski Eko Proizvod, seminaru je nazočio Dorian Siljan, koji je dao kratak osvrt na teme bitne za članove Udruge, kojeg prenosimo u cijelosti:

1. Gđa. Isabelle Mellier, Ministarstvo hrane, poljoprivrede Republike Francuske: Uloga Ministarstva poljoprivrede Republike Francuske u ekološkoj poljoprivredi

Na ovom predavanju opisan je ustroj ministarstva i ostali državni akteri u ekološkoj poljoprivredi. Značajno je da na polju razvoja i osuvremenjivanja ekološke proizvodnje djeluje više ministarstva.

Tu su ministarstvo poljoprivrede, ministarstvo gospodarstva i ministarstvo okoliša. Oni donose, zakone, poticajne mjere, potpore i vrše obuku ostalih aktera. Ministarstvo poljoprivrede nadzire rad agencije za kontrolu oznake AB (agriculture biologique) i agencije bio (o njoj više riječi u slijedećem predavanju).

Agencija za kontrolu oznake AB naziva se INAO. Ona je poveznica između ministarstva i nadzornih stanica. INAO kontrolira rad nadzornih stanica, dodjeljivanjem i zaštitu oznake AB, INAO predlaže nacionalne mjere za razvoj ekološke poljoprivrede koje kasnije mora odobriti ministarstvo.

Glavni državni akteri u ekološkoj poljoprivredi: Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo prehrane, poljoprivrede i ribarstva, Ministarstvo okoliša, INAO, Agence bio, Proizvođači i potrošači

Drugi dio predavanja bio je o planu razvoja ekološke poljoprivrede u Francuskoj. Naziv samog plana je: ‘Agriculture biologique: horizon 2012.’

Cilj mu je:
– podrška strukturiranju lanca: uvođenje postepeno do 20% ekoloških proizvoda u javne  restorane
– prelazak 6% obradivog zemljišta u ekološku proizvodnju u 2012. godini i 20% do 2020. godine

Neke od važnih aktivnosti plana su:
– mobilizacija dodatne financijske potpore za pomoć pri prelasku na ekološku proizvodnju (50 milijuna/god),
– istraživanje, razvoj i obrazovanje (od 2008. godine svi polaznici poljoprivrednog obrazovanja imaju baznu obuku u području ekološke poljoprivrede),
– javne kantine (uvođenje ekološke hrane u škole, bolnice…),
– prilagodba propisa (sanitarni i veterinarski) uzimanje u obzir specifičnosti ekološke poljoprivrede.

2. Gđa. Elisabeth Mercier, Nacionalna agencija za ekološku poljoprivredu i tržište: Trendovi na francuskom tržištu ekološke hrane,

i treće predavanje se poklapaju pa ih donosim zajedno

3. G. Jean Verdier, Synabio vodeće udruženje ekoloških proizvođača u Francuskoj: Organizacija udruženja i potražnja za ekološkim proizvodima

Na ovom predavanju govorilo se o trendovima na tržištu ekološke hrane i o L’Agence BIO i Synabio udruženju. L’Agence BIO je grupacija koja okuplja zainteresirane strane u području razvoja i promocije organske poljoprivrede. Nastala je krajem 2001. godine i povezuje ministarstva sa proizvođačima i potrošačima, vodi statistiku o proizvodnji i prodaji, informira o nutricionističkim vrijednostima eko hrane, povezuje potrošače i proizvođače i bavi se ekonomskim poslovima (omogućiti prihvatljivu cijenu potrošaču i proizvođaču).

SYNABIO je sindikat malih proizvođača ekoloških proizvoda koji su se ujedinili radi promocije proizvoda. Članica su IFOAM-a. Lobiraju za svoje ideje u parlamentu preko zastupnika u raznim strankama. Povezuju proizvođače i prerađivače.

Nekoliko statističkih podataka:
– u Francuskoj ima 16.446 ekološka proizvođača (24%više u 2009. nego u 2010.)
– 677.513 ha ekološke proizvodnje (+16%), odnosno 2,46% ukupnih obradivih površina
– 80% gospodarstva je u ekološkoj proizvodnji, a 20% je u prijelaznom razdoblju

Što se tiče prodaje, u Francuskoj se najviše ekoloških proizvoda proda putem supermarketa (45%). Razlog tome je što veliki lanci razvijaju svoje bio marke (primjer Karfor ima marku Karfor Bio) i tako su prisutni na tržištu. Kroz trgovine koje su blizu mjestu stanovanja (pekare i mesnice) proda se 25% proizvoda. Kroz specijalizirane trgovine proda se 23%, a na tržnicama i izravno na farmama tek 12%. Naglašeno je da zadnji primjer  trenutno u uzletu i da je važno da se on što više razvije.

Što se tiče kupnje, bilježi se spor ali konstantan rast zanimanja potrošača za ekološke proizvode. Kupci su lojalni ekološkim proizvodima unatoč ekološkoj krizi. Zanimljivo je da je većina potrošača nekad eko proizvode kupovala isključivo  zbog zdravlja, a danas čak 72% to radi iz etičkih razloga. Najčešći razlog za ne kupovanje je cijena.

Zanimljivo je da 46% francuza konzumira jedan ekološki proizvod tjedno. Najmanje jednom mjesečno to čini 44% francuza u 2008. godini (37%  u 2003.) Od tog postotka 9% ekološke proizvode konzumira svaki dan, a 17 % najmanje jednom tjedno. 39% francuza su kupci ekoloških proizvoda (37% u 2007.  i 33% u 2003.)

Sve više prerađenih ekoloških proizvoda ne sadrži šećer jer to traže potrošači.

Francuska: uvoz ekoloških proizvoda: mlijeko, žitarice. Ne uvoze: perad, jaja. Izvoz ekoloških proizvoda: vina, specijaliteti (tradicionalni proizvodi), sir, ulje…

4. G. Michel Reynaud, potpredsjednik Ecocert-a: Najnovije EU zakonodavstvo na polju uvoza

– kratko predavanje o zakonima i propisima o uvozu u EU. Na predavanju su nabrajane razne odredbe i zakoni.
Više o toj temi : www.ecocert.com