Važno je znati, a slijedom toga i primjeniti u praksi: NN 139/2010

Novi Zakon usklađen je s pravnom stečevinom Europske unije i novim pravilima ekološke proizvodnje definiranim Uredbom br. 834/2007, a koja je stupila na snagu početkom 2009. godine.

Zakon uređuje osnovna načela i proizvodna pravila u biljnoj proizvodnji, stočarstvu, i po prvi puta u akvakulturnoj proizvodnji. Osim proizvodnih načela, Zakon donosi pravila u označavanju ekoloških proizvoda koji zabranjuje korištenje pojmova „organski“, „biološki“, „ekološki“, „bio“ i „eko“ proizvodima koji nemaju ekološku certifikaciju.

„Donošenjem ovog zakona stvara se temelj za održivi razvoj ekološke proizvodnje uz osiguravanje učinkovitog funkcioniranja tržišta, zaštitu tržišnog natjecanja te interesa potrošača“, zaključio je Tomislav Petrović, načelnik Odjela za ekološku i integriranu poljoprivredu pri Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, na seminar Novi propisi i razvojni dokumenti za ekološku poljoprivredu u 2011 koji se održao 9. prosinca 2010. u hotelu Le Meridien Lav u Podstrani>>opširnije<<